ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วิชาที่เปิดสอน
dot
bulletMusic for Children
bulletFlute
bulletViolin , Viola
bulletVoice
bulletPiano
bulletGuitar
bulletClarinet
bulletTrombone
bulletขลุ่ย Recorder
dot
News Letter

dot
dot
บทความ
dot
bulletดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก
bulletโลกดนตรีโลกเสรี


รวิษฏา  พันธุสุนทรบ้รีพื่พัรีรู้  

การเรียนดนตรี ช่วยพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ควบคู่กัน  

เพื่อให้เด็ก เก่ง ดี และมีความสุข การเล่นเครื่องดนตรีมิใช่เพียงการอ่านโน้ตเพื่อเล่นเครื่องดนตรีแต่ต้องหมายรวมถึง ผู้เล่นต้องมีทักษะการฟัง การร้องเพลง เพื่อให้สามารถเล่นดนตรีที่ออกมาจากใจ เพราะดนตรีก็คือ   " ภาษา " ที่ต้องสื่อความหมายถ่ายทอดเป็นอารมณ์ความรู้สึก หากการเรียนดนตรีไม่มีการฝึกฝนทักษะดังกล่าวที่ดีเราก็ไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ที่เล่นเครื่องดนตรีได้

 Music for Children ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก )

 

การเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก  ตั่งแต่ 2-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีของการปลูกฝังทักษะทางด้านดนตรีผ่านกิจกรรม "การเล่น" ที่เป็นธรรมชาติของเด็ก ซึ่งมีผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจำได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงให้ถูกระดับเสียง การฟัง จังหวะ สมาธิ ไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเล่นเครื่องดนตรีร่วมกับผู้อื่นได้

 

 การเรียนดนตรีด้วยวิธีนี้ ยังสามารถแก้ไขพฤติกรรมเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้พร้อมๆกันในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ดังนั้นเมื่อเด็กจบหลักสูตรแล้ว(อายุ6-7ขวบ)สามารถนำทักษะที่ได้รับการปลูกฝังนี้ไปใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีอย่างมีความเข้าใจในความหมายของเพลง และสามารถเลือกเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับทักษะของเด็ก เพื่อการเล่นเครื่องดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ

         

วิชาดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กนั้น หลายคนยังเข้าใจว่า เป็นการเรียนเครื่องดนตรีทั่วไป โดยเรียนตั้งแต่เด็กนั่นเอง แท้จริงแล้วดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก เป็นการปูพื้นฐานทางด้านดนตรี ให้เด็กเกิดความเข้าใจดนตรี จากการฟัง ร้อง เต้น เล่นละครโดยผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน เครื่องดนตรีที่เหมาะสม คือเครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลากหลายชนิด ทั้งที่มีระดับเสียง และไม่มีระดับเสีย เช่น  GLOCKENSPIEL, EGG SHAKERS, MARACAS, XYLOPHONEและกลองเป็นต้น

       

หลักสูตรอ้างอิงจากหลักการของนักการศึกษาด้านดนตรีเด็ก KODALY, DALCROZE, CARL ORFF

เพื่อให้เด็กเกิดทักษะทางดนตรี และค้นหาความเหมาะสมของเครื่องสำหรับเด็กแต่ละคนในอนาคต

Kodaly เชื่อว่า การเรียนดนตรีเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับเด็กทุกคน ไม่จำกัดกับเด็กที่มีแววทางดนตรีเท่านั้น การสอนที่ดีสามารถทำให้เด็กมีพื้นฐานและทักษะของการสื่อสารดนตรี

Carl Orff เด็กไม่ว่าชาติใด จะแสดงพัฒนาการดนตรีประจำชาติ จากพื้นฐานไปสู่การพัฒนาการสูงสุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 099 224-9515 , 084 125-2514 , 02 954-2994

อังคาร-ศุกร์ 10.30-17.00น. เสาร์-อาทิตย์ 08.30-17.00น. หยุดวันจันทร์

 

Maison De La Musique1

Facebook Maisondelamusique1-ตลาดบองมาร์เช่ (@krunuymaison)

และ บ้านดนตรี.com

Mother&Care On Air  Mango TV

ออกอากาศวันที่่ 7 พฤศจิกายน 2553 

 

dotGuitaricon

หลักสูตรกีตาร์ Classic , Folk


Flute

Voice
More »

สินค้าหรือบริการที่ 1icon

รายละเอียดสินค้าโดยย่อ ก่อนดูรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ด้านใน


สินค้าหรือบริการที่ 2icon

รายละเอียดสินค้าโดยย่อ ก่อนดูรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ด้านใน


สินค้าหรือบริการที่ 3icon

รายละเอียดสินค้าโดยย่อ ก่อนดูรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ด้านใน

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Maison De La Musique1.
105/1 บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค B.309 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
099-2249515 , 084-1252514 , 02 954-2994,
krunuy@windowslive.com
Facebook Maisondelamusique1-บองมาร์เช่