ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรรายวิชา
dot
bulletดนตรีเด็ก
bulletเปียโน
bulletไวโอลิน / วิโอล่า
bulletกีตาร์
bulletขลุ่ย Recorder
bulletฟลูท
bulletขับร้อง
dot
News Letter

dot
dot
บทความ
dot
bulletดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก
bulletโลกดนตรีโลกเสรี


รวิษฏาร์  พันธุสุนทร ดนตรีเด็ก



บ้รีพื่พัรีรู้  

การเรียนดนตรี มีส่วนช่วยพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ควบคู่กัน  

เพื่อให้เด็ก เก่ง ดี และมีความสุข การเล่นเครื่องดนตรีมิใช่เพียงการอ่านโน้ตเพื่อเล่นเครื่องดนตรีแต่ต้องหมายรวมถึง ผู้เล่นต้องมีทักษะการฟัง การร้องเพลง เพื่อให้สามารถเล่นดนตรีที่ออกมาจากใจ เพราะดนตรีก็คือ   " ภาษา " ที่ต้องสื่อความหมายถ่ายทอดเป็นอารมณ์ความรู้สึก หากการเรียนดนตรีไม่มีการฝึกฝนทักษะดังกล่าวที่ดีเราก็ไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ที่เล่นเครื่องดนตรีได้

 ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก  

 

การเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก  ตั่งแต่ 2-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีของการปลูกฝังทักษะทางด้านดนตรีผ่านกิจกรรม "การเล่น" ที่เป็นธรรมชาติของเด็ก ซึ่งมีผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจำได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงให้ถูกระดับเสียง การฟัง จังหวะ สมาธิ ไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเล่นเครื่องดนตรีร่วมกับผู้อื่นได้

 

 การเรียนดนตรีด้วยวิธีนี้ ยังสามารถแก้ไขพฤติกรรมเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้พร้อมๆกันในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ดังนั้นเมื่อเด็กจบหลักสูตรแล้ว(อายุ 6-7ขวบ)สามารถนำทักษะที่ได้รับการปลูกฝังนี้ไปใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีอย่างมีความเข้าใจในความหมายของเพลง และสามารถเลือกเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับทักษะของเด็ก เพื่อการเล่นเครื่องดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ

         

วิชาดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กนั้น หลายคนยังเข้าใจว่า เป็นการเรียนเครื่องดนตรีทั่วไป โดยเรียนตั้งแต่เด็กนั่นเอง แท้จริงแล้วดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก เป็นการปูพื้นฐานทางด้านดนตรี ให้เด็กเกิดความเข้าใจดนตรี จากการฟัง ร้อง เต้น เล่นละครโดยผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน เครื่องดนตรีที่เหมาะสม คือเครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลากหลายชนิด ทั้งที่มีระดับเสียง และไม่มีระดับเสีย เช่น  GLOCKENSPIEL, EGG SHAKERS, MARACAS, XYLOPHONEและกลองเป็นต้น

       

หลักสูตรอ้างอิงจากหลักการของนักการศึกษาด้านดนตรีเด็ก KODALY, DALCROZE, ORFF เพื่อให้เด็กเกิดทักษะทางดนตรี และค้นหาความเหมาะสมของเครื่องสำหรับเด็กแต่ละคนในอนาคต

โคได เชื่อว่า การเรียนดนตรีเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับเด็กทุกคน ไม่จำกัดกับเด็กที่มีแววทางดนตรีเท่านั้น การสอนที่ดีสามารถทำให้เด็กมีพื้นฐานและทักษะของการสื่อสารดนตรี

คาร์ล ออร์ฟ เด็กไม่ว่าชาติใด จะแสดงพัฒนาการดนตรีประจำชาติ จากพื้นฐานไปสู่การพัฒนาการสูงสุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 099-4636956, 084 125-2514, 02 954-2994

อังคาร-ศุกร์ 10.30-18.00น. เสาร์-อาทิตย์ 08.30-18.00น. หยุดวันจันทร์

 

Maison De La Musique1

Mother&Care On Air  Mango TV

ออกอากาศวันที่่ 7 พฤศจิกายน 2553 

 





dot
dot
ไวโอลิน / วิโอล่า/ เชลโลicon

หลักสูตรไวโอลิน วิโอล่า 


More...
เปียโนicon

หลักสูตรเปิยโน


More...
dot
กีตาร์icon

หลักสูตรกีตาร์ Classic , Folk


More...
ร้องเพลง

ร้องเพลง และ Chorus


More...
dot
ฟลุ๊ท

Flute


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Maison De La Musique1.
ที่อยู่ :  เลขที่ 105/1 Bon Marche Market ห้อง B309 เขต :  จตุจักร แขวง : ลาดยาว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทร :  02 954-2994      มือถือ :  099-4636956,084 1252514
อีเมล : krunuy@windowslive.com
เว็บไซต์ : www.maisondelamusique1.com