ReadyPlanet.com
dot
dot
หลักสูตรรายวิชา
dot
bulletดนตรีเด็ก
bulletเปียโน
bulletไวโอลิน
bulletกีตาร์
bulletขลุ่ย Recorder
bulletฟลูท
bulletขับร้อง
dot
News Letter

dot
dot
บทความ
dot
bulletดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก
bulletโลกดนตรีโลกเสรี


รวิษฏาร  พันธุสุนทร ดนตรีเด็ก


หลักสูตรดนตรีเด็ก

รายละเอียดหลักสูตร MUSIQUE1 (ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก)

                การเรียนการสอนจะยึดลักษณะของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก โดยครูผู้เชี่ยวชาญจะคอยสังเกตและค้นหาลักษณะการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมการแก้ไขและปรับพฤติกรรมที่ดีแก่เด็ก การเรียนการสอนมิได้มุ่งเน้นให้เด็กเป็นนักดนตรีเทียบเท่าศิลปิน แต่เน้นพัฒนาการ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมและสติปัญญาที่ดีตามวัยที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและวิชาการแขนงอื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
 

COURSE/ระยะเวลา                  
  อายุ
                    รายละเอียด
MUSIQUE 1 A, B
( A 3 เดือน, B 3 เดือน )
 
2.6 ปีขึ้นไป
ปลูกฝังทักษะการฟัง การแยกแยะเสียงเร็ว-ช้า ,ดัง-เบา
การเคลื่อนไหวร่างกายกล้ามเนื้อใหญ่-เล็กตามจังหวะ
MUSIQUE 2 A, B
( A 3 เดือน, B 3 เดือน )
3 – 3.6 ปี
พื้นฐานการร้องเพลงให้มีจังหวะรู้คำหนัก-เบา และถูกระดับเสียง การใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การแยกแยะเสียงเร็ว-ช้า,ดัง-เบา  การฟัง เรียนรู้จังหวะหนัก การเคลื่อนไหวร่างกายกล้ามเนื้อใหญ่-เล็กให้ตรงตามจังหวะและการแสดงออกท่าทาง
MUSIQUE 3 A, B
( A 3 เดือน, B 3 เดือน )
3.6 - 4 ปี
การร้องเพลงเด็กในPentatonic Scale การฟัง เน้นย้ำการใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวร่างกาย จังหวะหนักและ rhythm การแยกประสาทสัมผัส เรียนรู้โน้ตดนตรี ซอล มี ลา โด เร ทั้งระดับเสียง การอ่าน การฟัง การเขียน พร้อมการใช้Hand Signals

MUSIQUE 4 A, B
(A 3 เดือน, B 3 เดือน )
 
 4 – 4.6 ปี
       -     การเน้นย้ำทักษะต่างๆจาก course1.3 และการเรียนรู้     เครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลากชนิด พร้อมความคิดเรื่องเสียงกับสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์นิทานประกอบเครื่องดนตรีเพื่อเป็นพื้นฐานการแต่งเพลง
-     การเล่นเครื่องดนตรีxylophone และglockenspiel พร้อมการเล่นรวมวง
 
 
 
MUSIQUE1.5
(3 เดือน)
 
4.6 – 5 ปี
เน้นย้ำทักษะต่างๆจากcourse 1.1-1.4 การเรียนรู้โน้ต ฟา การฝึกการร้องประสานเสียงขั้นพื้นฐาน(Round) และการร้องโน้ตขั้นคู่3
MUSIQUE1.6
(3 เดือน)
5 – 7 ปี
เตรียมความพร้อมการเล่นเครื่องดนตรี การเป่าขลุ่ยRecorder และการหาทักษะการเรียนต่อเครื่องดนตรี
ที่เหมาะสมกับเด็ก
ระยะเวลา              12 ครั้งต่อ 1 course
                                             สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที
                           จำนวนนักเรียน 5-10 คนต่อกลุ่ม
อัตราค่าเรียน          4,200 บาท/คน/course *
                                  Course 1.1 ครั้งละ 30 นาที 4,200 บาท*
                           (ราคานี้รวมอุปรณ์การเรียน ยกเว้น course 1.6 ไม่รวมค่าขลุ่ย Recorder)
ติดต่อทดลองเรียน   ได้ที่ ครูนุ้ย (089 452-1515 , 086 321-0159, 02 954-2994)


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Maison De La Musique1.
เลขที่ 105/1 บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค B.309 เขตจตุจักร แขวงลาดยาว
กรุงเทพฯ 10900
099-2249515 , 084 1252514 , 02 9542994
krunuy@windowslive.com
Facebook Maisondelamusique1-บองมาร์เช่